Harmonia Mozartiana Pragensis (HMP) je těleso, které zaměřilo svoji činnost převážně na interpretaci tvorby W.A.Mozarta a jeho českých současníků. Právě jim byl v koncertní sezóně 2000-2001 věnován cyklus deseti koncertů “Bohemia-Austria”, kterému byla udělena záštita České komise pro UNESCO. Soubor HMP tvoří členové předních pražských orchestrů.

V červnu roku 2001 se postavil do čela HMP jako umělecký vedoucí dirigent Státní opery Praha Richard Hein. Ke svému pětiletému výročí činnosti připravila HMP v roce 2004 první ročník minifestivalu Medové odpoledne, který se každoročně koná v obci Zadní Třebaň. Festival je zaměřen na propagaci neoficiální kultury, včelařství a méně známých kulturních činností.

Kromě řady koncertů, které soubor sám zorganizoval, vystoupila HMP např. i na presentační akci České centrály cestovního ruchu - Visit Czech 2000, na slavnostním rozloučení s českými olympioniky před odletem na LOH v Sydney, na festivalu “toujours Mozart” ve Dvořákově síni pražského Rudolfina (pořádá mnichovská Mezinárodní nadace na podporu kultury a civilizace v Salcburku, Praze a Vídni), na mezinárodním Festivalu Komorní Hudby v Českém Krumlově, či na zahájení školního roku Nadace Evropské Comenium v Chebu.

V roce 2006 byl soubor přizván k účinkování na mezinárodním hudebním festivalu Pražské jaro k uvedení mozartovského programu na pražské Bertramce. V červenci 2007 vystoupí v rámci 16. Mezinárodního hudebního festivalu Český Krumlov agentury Auviex.

Harmonia Mozartiana Pragensis se soustavně věnuje i interpretaci soudobé hudby. Od roku 2005 uvádí ke konci koncertní sezóny koncert z tvorby soudobých českých skladatelů, jejichž skladby jsou téměř pravidelně zařazovány do programů souboru. Vznik řady nových skladeb soubor sám inicioval.

Žánr dechové harmonie, jemuž se HMP věnuje, spadá převážně do období hudebního klasicismu a je psaný pro proměnlivé párové obsazení dechových nástrojů - většinou hobojů, klarinetů, lesních rohů a fagotů. Byl velice oblíben v mnoha šlechtických rezidencích a dokonce i na císařském dvoře. Tato hudba je neobyčejně působivá, v pozitivním slova smyslu líbivá a sdělná i současnému posluchači.

Odborné kritiky činnosti HMP byly uveřejněny v periodiku Hudební rozhledy (12/2000, 6/2001, 11/2001, 3/2002, 6/2002, 9/2002, 4/2003, 6/2003, 8/2004, 3/2005, 8/2005, 8/2006, 7/2006, 10/2006) i jinde.

Činnost souboru byla podpořena Ministerstvem kultury ČR, Velvyslanectvím Nizozemského království v Praze, Francouzským kulturním institutem v Praze, Rakouským kulturním fórem v Praze, Stanley Thomas Johnson Foundation, Nadací Český hudební fond, Nadací Život umělce, Nadací Ochranný svaz autorský aj.

Nabídka HMP je velice rozsáhlá a může obsahovat koncerty s rozmanitou dramaturgií:

 • symfonický - dobové úpravy: Beethoven 1. symfonie a Haydn Oxfordská symfonie
  (12 účinkujících a dirigent)

 • romantický - serenády A.Dvořáka, J.Brahmse a R.Strausse
  (15 účinkujících + dirigent)

 • operní - dobové úpravy Mozartových oper Don Giovanni, Figarova svatba a Cosi fan tutte ze schwarzenberského archivu v Českém Krumlově (8 účinkujících).
  Pro srovnání máme připraveny
  též úpravy oper Mozartových současníků, kteří byli ve své době váženějšími skladateli - A. Salieri a Martin y Soler

 • vánoční - pastorely českých mistrů a vánoční koledy (8 účinkujících) nebo i pásmo vánočních koled s dětským sborem

 • duchovní - Haydn - Stvoření světa v dobové úpravě od J.Družeckého
  (notový materiál zpracováváme, 9 účinkujících)

 • lovecká hudba - skladby českých mistrů s loveckou tématikou
  (9 účinkujících)

 • klasicistní - vychází z bohatého odkazu českých a evropských mistrů, převážně doby hudebního klasicismu
  (8-9 účinkujících)

 • soudobá hudba - HMP téměř pravidelně zařazuje do svých programů jednu soudobou skladbu

Kontakt:
Luboš Fait
Lucemburská 1876/44
130 00 Praha 3
telefon: +420 222 954 952, +420 737 310 790
info@hmp-oktet.cz

Zpět